BALLAST WATER PROJECT

El BWP l’objectiu de promoure iniciatives empresarials per impulsar nous mercats de negoci a través de la innovació, la tecnologia i el desenvolupament sostenible del sector naval afectat per la gestió d’aigües de llast i sediments. Aquest procés està regulat pel Conveni Internacional d’Aigües de Llast i Sediments que la IMO va aprovar l’any 2004 i que es preveia entrés en vigor l’any 2014.

Què són les Ballast Waters?

Les aigües de llast (ballast waters) són emprades en navegació marítima per procurar l’estabilitat d’un vaixell i una navegació segura. La tècnica consisteix en l’admissió o presa directa d’aigua de l’entorn en què es troba el vaixell en aquell moment, per a la inundació total o parcial d’uns dipòsits o tancs especialment dissenyats a l’interior del casc (ballast tanks). El procés pot invertir-se i l’aigua és expulsada del navili, en un lloc que en general, sol estar molt allunyat del punt original de presa.

La capacitat necessària d’aigües de llast és proporcional a la mida del vaixell i les seves condicions de càrrega, podent transportar des d’uns centenars de litres fins a 100 mil tones i en què també s’inclouen sediments i particularment, éssers vius animals i vegetals, incloent virus, bacteris i altres microorganismes.

Aquesta tècnica va ser desenvolupada a la fi del segle XIX en substitució del tradicional ús de sòlids per al llastrat, la preparació era més costosa. Amb el temps, les aigües de llast, han estat reconegudes com un problema mediambiental de primer ordre, provocat per la introducció artificial d’espècies alienes en ecosistemes sensibles que acaben per desequilibrar-i fer-se més vulnerables a l’entrar en competència amb les espècies introduïdes amb caràcter invasor.

A9RD416

Imagen 1. Vista transversal d’un vaixell mostrant els tancs de llast i el cilce d’aigua de llast.

Actualment, les tècniques emprades per al tractament de les aigües de llast es troben des de la de filtració i separació; l’esterilització per ozó, l’ús de llum ultraviolada (UV), els corrents elèctrics o el tractament tèrmic; l’ús de biocides o germicides, o les tècniques de diàlisi, osmosi o osmosi inversa, entre d’altres.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options