2. RN2000M en la Costa de Girona

La Xarxa Natura 2000 a Espanya ocupa una superfície terrestre de 13.773.923,25 ha. i una superfície marina de 1.029.765,38 ha. Té 1.448 Llocs d’Importància Comunitària (LIC) i 598 Zones d’Especial Protecció per a les Aus ZEPA. La superfície de la Xarxa Natura 2000 espanyola representa el 18% de la RN terrestre de tota la EU i el 15% si tenim en compte la Xarxa Natura Marina. Pel que respecta a les zones LIC, s’han aprovat el 13% dels plans de gestió dels LIC, 66% han començat a crear-los i el 21% restant encara no han començat els treballs. Els plans de gestió haurien d’estar aprovats des de 2011 (segons la llei 42/2007 ), estan en pròrroga fins el 2014.

RN2000m2

Taula 1. Resum del número de zones LIC a Espanya, Catalunya i Girona, la superfície terrestre i marina ocupada a cada lloc i el percentatge de territori que representa

Dintre de la Unió Europea, Espanya és el segon país amb major extensió marítima, de manera que ocupa una posició de rellevant responsabilitat amb la conservació dels hàbitats i de les espècies marines d’interès comunitari presents en el seu àmbit jurisdiccional. Tot i això, menys d’un 2%[1] de les seves aigües marines es troben protegides. Existeix un desequilibri entre la part terrestre i la part marina de la RN2000. Aquesta es troba més avançada en l’àmbit terrestre que en el marí, tal com es demostra en les gràfiques de la il·lustració 1. Es degut principalment a la dificultat i alt cos de la realització d’estudis en zones allunyades de la costa i de gran profunditat, el que repercuteix en la disponibilitat de informació científica sobre hàbitats i espècies.

Ilustració 1: La Xarxa natura 2000 marina respecte la terrestre. Estadístiques calculades a partir de la informació cartogràfica Natura 2000 amb data setembre 2012.

Ilustració 1: La Xarxa natura 2000 marina respecte la terrestre. Estadístiques calculades a partir de la informació cartogràfica Natura 2000 amb data setembre 2012.

A Catalunya els espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 ocupen un total de 1.065.041,77 ha. de les quals 1.029.765,38 ha. són marines. De manera que només es troben protegides un 2,7% del mar a Catalunya, en canvi més d’un 30% de la superfície terrestre es troba protegida.

La província de Girona té 215.355,17 ha. de XN2000 que ocupen un 33,38 % del territori. On un 6,6% pertany a la part marina i un 93,4% pertany a la part terrestre, marcant la diferència. Només un 17% de la superfície marina que ocupa la XN 2000 a Catalunya, pertany a la província de Girona. Aquest valor és baix, tenint en compte la riquesa de la costa brava i el potencial econòmic que suposa.

GIRONA

La Xarxa Natura 2000 marina de la costa de Girona, la constitueixen les àrees marines de: el Cap de Creus, els Aiguamolls de l’Empordà, el Montgrí-Illes Medes-el Baix Ter, el litoral del Baix Empordà i el Massís de Cadiretes (Taula 1), totes elles declarades com zones LIC i ZEPA segons la Directiva d’hàbitat 92/43/CEE i la Directiva d’aus 79/409/CEE. En total ocupa una superfície de 14.258,28 ha. distribuïda en polígons al llarg dels 273,268 km que ocupa el litoral costaner de la província de Girona. Que va des de la punta de l’Aucelleta que es troba entre la frontera amb França i el municipi de Portbou, i acaba en la desembocadura del riu Tordera a Blanes.

El litoral costaner el formen 22 municipis de costa: Colera, Llança, Portbou, el Port de la Selva, Castelló d’Empúries, Cadaqués, Roses, Sant Pere Pescador, l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Mont-ras, Palamós, Calonge, Palafrugell, Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro, Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Lloret de Mar i Blanes. La majoria d’aquests municipis tenen part de xarxa natura 2000 marina integrada dintre dels seus límits.

Àrees marines de la Xarxa Natura 2000 Marina de Girona Nom Declarat zona Hectàreas
Cap de Creus LIC i ZEPA 3063,70
Aiguamolls de l’Empordà LIC i ZEPA 5863,60
Mongrí-Les medes-Baix Ter LIC i ZEPA 1944,66
Litoral del Baix Empordà LIC i ZEPA 1795,74
Massís de Cadiretes LIC i ZEPA 1457,44

XN2000M4XN2000M5

XN2000M6XN2000M7XN2000M8[1] Manual d’orientació, Xarxa natura 2000 marina, WWF.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options