AQVAM | Centro internacional para el conocimiento y conservación de la Biosfera

Vista AQVAM GCA 2
La Fundació Mar, l’Ajuntament de Pals, la Fundació Abertis i altres empreses amb una àmplia visió de futur estan impulsant la creació del centre AQVAM a les antigues instal·lacions de Radio Liberty a la comarca del Baix Empordà a la província de Girona. Aquest singular i innovador projecte té la missió de connectar a les societats del món amb els elements principals que creen la base físico-química i orgànica de la vida a la Biosfera i treballar activament per al seu coneixement i conversació.

El Sol, l’aigua, la llum, el clima, l’oceà, la terra, els ecosistemes, la biodiversitat, l’home, la tecnologia, el bioconeixement i la innovació són alguns dels elements que integren el concepte d’activitat i de funcionament del projecte AQVAM.

  1. AQVAM s’estableix com un centre d’aprenentatge lúdic-educatiu i d’estudi amb un gran atractiu turístic que promou el bioconeixement, la cura i la millora de l’entorn natural de l’Empordà i de la seva cultura.
  2. En un segon nivell d’activitat el Centre AQVAM integra unitats de generació d’energia a partir de fonts renovables com el Sol, el vent, les onades i corrents de mar i la biomassa dels boscos. Totes aquestes fonts potencials d’energia estaran interconnectades a una pila d’hidrogen per obtenir energia neta i aconseguir un edifici 0 emissions de CO2.
  3. En un tercer nivell, el Centre AQVAM es planteja com un espai d’exposició – Show Room- per a empreses tecnològiques sostenibles i eco emprenedores per exposar de forma visible i propera els seus productes i innovació a la societat i als seus clients.

Vols saber més sobre el Projecte AQVAM?

 

 

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options