BOATCYCLE | Per un sector nàutic més ecològic

Durant els nostres anys de treball compromès amb la conservació del mar hem pogut constatar el significatiu impacte ambiental que la majoria d’embarcacions generant sobre el medi marí i la seva biodiversitat. En el seu moment vam entendre que era necessari afrontar el problema de cara i crear eines útils per facilitar el procés de transformació del sector nàutic cap a la sostenibilitat, l’eficiència i el respecte pel mar. Amb aquesta idea i aprofitant el coneixement adquirit en projectes anteriors en sistemes de qualitat, producció i gestió d’embarcacions en desús, es proposa la iniciativa Boatcycle que finalment és aprovada per la Unió Europea en el marc del Programa Life+.

Boatcycle és un projecte que té com objectiu reduir el impacte ambiental del sector nàutic sobre el medi marí a través del desenvolupament i aplicació de noves metodologies de gestió de processos. El projecte, amb una durada de 30 mesos i iniciat al gener de 2010, ha sigut liderat pel Centre Tecnològic Lietat de Terrassa, amb la participació de Fundació Mar i del Institute of Chemistry and Technology of Polumers of Naples from the National Council of Research of Italy. Al projecte Boatcycle també han participat les empreses casa Nualart de gestió de residus, les drassanes Zodiac Española i JP. Calafat, així com ADIN (Associació d’Indústries Nàutiques de Catalunya), entre altres empreses i organitzacions.

Vols saber més sobre el Proyecto BOATCYCLE?

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options