CATÀLEG EDUCATIU

1. Introducció

La Fundació Mar posseeix un excel·lent coneixement i una llarga experiència amb l’observació i l’estudi del medi litoral i marí. En tot el seu procés d’aprendre hem conegut i estudiat espais litorals de gran bellesa, fons marins de riquesa excepcional i sobre tot llocs altament degradats que mai tornaran al seu estat natural original.

Tot el saber adquirit l’hem anat transmetent poc a poc a la societat mitjançant conferències, seminaris, cursos, tallers educatius, articles de premsa, imatges i accions de comunicació a les xarxes socials. El nostre objecte és apropar a les persones aquest excepcional patrimoni natural perquè l’estimin i s’impliquin en la seva millora i conservació. «Coneixent la natura aprens a estimar-la i el que un estima ho protegeix».

Avui tenim la capacitat d’elaborar materials formatius inèdits, atractius i diferencials per poder realitzar activitats i experiències úniques en l’entorn del medi marí.

2. Objectius de les activitats

Els objectius de les activitats que integren aquest catàleg educatiu són les següents:

  1. Consolidar l’aprenentatge sobre els continguts curriculars que els alumnes han impartit a l’escola.
  2. Enriquir i enfortir amb l’experiència pràctica dels conceptes més importants fonamentals per una bona formació.
  3. Promoure l’actitud d’observació de l’alumne cap a la natura, de les seves formes de expressió i comportament.
  4. Potenciar el treball en equip i multidisciplinari entre els grups participants.
  5. Promoure l’estima i respecte per la natura a partir d’un procés de descobriment científic i emocional de la realitat.
  6. Gaudir d’una experiència enriquida i divertida en l’entorn del medi marí.

*Pots consultar totes les activitats en el nostre catálogo educativo 2015 -2016.

 

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options