ECOINNOMAR | Innovar per a un progrés més ecològic i sostenible

ecoinnomar-slider

Ecoinnomar és una iniciativa que té la missió de promoure la innovació tecnològica i l’eco disseny per aconseguir un progrés més sostenible i ecològic en equilibri amb la natura i la biodiversitat. En aquest context la nostra organització treballa en diferents projectes amb la participació d’empreses tecnològiques i instituts de investigació per crear sinergies que ens permetran aconseguir un òptim nivell d’activitat i excel·lència optimitzant recursos i obtenint bons resultats.

Una de les nostres primeres actuacions va ser la nostra col·laboració amb l’empresa Innovanautic per a la promoció del Ferreret, un veler ecològic que utilitza fonts renovables derivades del Sol i el vent per propulsar motors elèctrics d’alta eficiència que, junt a l’ús de bateries de sal fosa, permeten una navegació silenciosa i lliure de CO2. El Ferreret, muntat amb aquesta innovadora tecnologia va ser presentat en societat i al sector nàutic en els ports més importants de la costa catalana realitzant més de 350 milles marines, única i exclusivament amb el nostre principal motor per excel·lència: el Sol.

Actualment estem col·laborant amb representants del sector agroforestal espanyol i amb centres de investigació de prestigi internacional per al desenvolupament de línies de treball enfocats a obtenir bioresines naturals per a la fabricació de biocomposites. Amb la suma d’aquestes dues iniciatives, la propulsió elèctrica i els biocomposites crearia la ECONAU. La nostra missió en aquest camp és promoure que la nova industria tingui bones alternatives a la dependència dels productes derivats del petroli, creant ocupació en el sector primari, la millora dels boscos, del paisatge i de la conservació de la biodiversitat.

També, amb aquesta interessant tecnologia per a la producció d’energia ha estat utilitzada per la Fundació Mar per introduir eco disseny a projectes de petits hotels eco turístics d’Amèrica Llatina i a zones ecològicament molt fràgils d’elevada biodiversitat que necessiten innovació tecnològica per la generació d’energia neta i sostenible.

Una altre acció molt interessant en aquest marc de l’eco innovació és la promoció de l’ús sostenible i lliure de l’aigua dolça en zones desfavorides del món. Per fer front a aquest repte col·laborem amb un important grup multinacional de gestió integral de l’aigua i amb ONG’s de cooperació internacional. El nostre objectiu és el desenvolupament tecnològic d’equips compactes i autònoms per a l’obtenció d’aigua depurada en zones de conflicte, de fam, camps de refugiats o altres espais de desenvolupament humà on l’aigua és un factor limitant. En un futur amb aquesta tecnologia volem promoure l’ús lliure, sostenible i universal de l’aigua a qualsevol lloc del món.

Vols saber més sobre el Projecte ECOINNOMAR?

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options