SILMAR | Conèixer per saber, aprendre per actuar

El mar ha estat sempre un espai de desenvolupament per a l’home i una font inagotable de recursos. El nostre model de creixement acutal està posant en entredit aquesta premisa i posa en perill els actius d’aquest patrimoni, esencials per al nostre benestar i el de les futures generacions.

A les zones litorals de la Terra viu més del 65% de la població mundial i és la zona on l’activitat econòmica i el creixement humà són més accelerats i tenen un major impacte sobre el medi ambient, el mar i el canvi climàtic.

Estudis recents del anc Mundial i de la UICN (Unió Internacional per la Conservació de la Natura) posen de manifest que el mar i el litoral reben menys del 0,1% dels recursos econòmics que actualment es recapten per la conservació de la natura.

Les recomanacions pressupostàries per la Unió Europea en els últims 20 anys en el marc de la Gestió Integrada de Zones Costaneres (GIZC) donen especial importància a la necessitat de què els agents – persones, entitats o organitzacions públiques o privades, que viuen i utilitza la zona litoral i el mar, s’impliquen també en la seva recuperació, millora, preservació i conservació.

Iniciatives com el Projecte Silmar, basat en un funcionament en xarxa i la participació activa de la societat, d’entitats, d’empresa i de l’administració, encaixen perfectament en aquesta estratègia. Silmar és una eina ideal i imprescindible per aconseguir un desenvolupament més sostenible i perdurable de la societat litoral.

Vols saber més sobre el Proyecto SILMAR?

 

 

Change in Theme Options or on the cause edit page
Change in Theme Options or on the cause edit page
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options