El projecte SILMAR de la Fundació Mar es consolida al litoral d’Eivissa i Formentera

Posted in: Comunicados de prensa, Comunicados de prensa SILMAR
Tags:

L’equip de la Fundació Mar s’ha desplaçat de nou a l’illa d’Eivissa per donar suport a l’equip de voluntaris que analitzen des de juliol de 2010 l’evolució i capacitat d’invasió de l’alga Caulerpa racemosa a l’estació de control SILMAR d’Es Vedrà. Durant aquesta setmana l’equip de la Fundació Mar ha coordinat les immersions de seguiment a les dues altres estacions SILMAR, la de Cala Salada al municipi de Sant Antoni i a la de Cala Es Banc a la reserva marina de Ses Salines, a Formentera.

Antecedents

Les primeres immersions per definirl’emplaçament de l’estació SILMAR al municipi de Sant Josep de Sa Talaia van constatar una gran extensió de l’alga invasora caulerpa en convivència amb les praderies de posidònia oceànica a la reserva marina d’Es Vedrà.

La Fundació Mar va començar a treballar en el disseny d’un protocol d’estudi per tal que els voluntaris SILMAR agafessin les dades necessàries per valorar la capacitat de creixement i d’invasió de l’alga i els seus possibles efectes sobre la posidònia.

La primera acció de control es va dur a terme a finalsde juliol de 2010 amb el raspat d’1 m2 en tres punts diferents. L’extracció de Caulerpa en tres punts diferents respon a la necessitat de valorar l’evolució d’aquesta espècies segons condicions climàtiques i ambientals diferents.

Situació actual

Aquesta és la tercera vegada que la Fundació Mar assisteix el grup de voluntaris d’Es Vedrà. L’objectiu d’aquest seguit d’immersions és aplicar el protocol dissenyat per la Fundació per fer el seguiment del raspat i recollir les dades necessàries per definirl’amenaça real d’aquesta espècie invasora i començar a treballar en les propostes d’actuació per tal de contribuir eficaçmenten la conservació del fons marí.

Durant aquesta setmana, els voluntaris encarregats d’aquest transsecte, amb Toni Tur al capdavant, han vist com aquests tres punts en què s’havia produït el raspat ja tornaven a estar coberts totalment per caulerpa. Com a resultat, seria pràcticament impossible detectar quina és la superfície raspada, tot i haver-hi col•locat unes plaques identificaties que han desaparegut, si no fos perquè el responsable de l’estació, Toni Tur, és capaç de recordar i reconèixer el lloc. El fons marí torna a ser, poc més d’un mes més tard, una superfície homogènia de caulerpa.

La presència de l’alga invasora no sembla afectar directament l’espai ocupat per la posidònia, però sí que es detecten, en determinades zones, vàries clapes enmig com a conseqüència de l’ancoratge repetit que hi ha hagut els mesos d’estiu a Es Vedrà, reserva natural.

La Fundació Mar també ha recollit altres dades significaties en el seguiment SILMAR com són la presència d’altres algues que estudiarà en els pròxims mesos i l’estat de les espècies bioindicadores per tal d’elaborar els informes finalsSILMAR.doc i que presentarà als ajuntaments de l’illa d’Eivissa el novembre. Aquests documents inclouen els resultats obtinguts del seguiment realitzat pels voluntaris, la valoració general de cada zona i un pla de treball amb propostes d’actuació per implicar l’administració i la societat local en la conservació del medi marí.

Les immersions a la zona són possibles gràcies al suport de Life Grup.

Recolzament de la societat local

L’equip de la Fundació mar també ha aprofitatla setmana per establir reunions amb agents clau de la zona per presentar el projecte, les accions que es duien a terme i la possibilitat d’establir acords de col•laboració. En aquest sentit, el director de la reserva natural d’Es Vedrà, Joan Torres, ha concedit els permisos necessaris per a la realització de les tasques d’investigació que els voluntaris SILMAR han de fer a la zona i el control sobre la presència de la caulerpa.

Des de l’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, Raül Luna, presentarà una proposta de col•laboració basada en el suport logístic i de personal, a través del grup de voluntaris de protecció civil, per establir noves estacions de control al litoral del municipi.

A Formentera, la Fundació Mar signarà un conveni de col•laboració amb el responsable de Vell Marí per tal que sigui el propi centre el que s’encarregui d’una estació de control a la reserva marina de Ses Salines.

Totes aquestes accions s’emmarquen amb l’objectiu fundacional de l’entitat de promoure accions de conservació basades en la comunitat. Per aquest motiu és totalment necessari que les administracions locals s’impliquin i donin suport al desenvolupament del projecte pel beneficidel patrimoni natural, un bé de tots.

Pròxims passos

La Fundació Mar s’ha proposat a mig termini, 2015, obtenir una xarxa de seguiment amb 80 estacions de control SILMAR repartides pel litoral espanyol amb la col·laboració de Fundación Biodiversidad, les administracions locals i el suport d’empreses privades com Mares, empresa de material subaquàtic.

Noves estacions

Arrel de les actuacions dutes a terme a Es Vedrà, l’ajuntament d’Eivissa ha mostrat el seu interès en el projecte i col•laborarà estretament amb la Fundació Mar en l’establiment de dues estacions de control SILMAR al seu municipi. L’equip SILMAR de la Fundació Mar es va reunir divendres 24 amb tècnics de l’ajuntament per posar en comú el projecte i les necessitats de la ciutat d’Eivissa. A través del conveni de col•laboració es programaran les accions dins el marc SILMAR necessàries per valorar l’evolució de les praderies de posidònia que es troben al litoral del municipi, de gran importància ecològica reconeguda per la UNESCO.

Descarga Comunicat006_2010_FundacioMAR

There are no comments published yet.

Leave a Comment

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options