La Fundació Mar inicia l’estudi de la capacitat invasora de l’alga Caulerpa racemosa a les estacions SILMAR d’Eivissa

Posted in: Comunicados de prensa, Comunicados de prensa SILMAR
Tags:

Després que els voluntaris del Projecte SILMAR de la Fundació Mar constatessin la forta presència de l’alga invasora Caulerpa racemosa al fons d’Es Vedrà (Eivissa), la Fundació inicia aquesta setmana un estudi per determinar la capacitat d’expansió d’aquesta alga en tres punts determinats i els efectes que té sobre les espècies autòctones.

El Projecte SILMAR

La xarxa SILMAR de la Fundació Mar és una iniciativa d’estudi aplicat, aprenentatge i conservació activa que busca la implicació de la societat, empreses i administració en la millora del medi litoral i marí que compta amb la col·laboració de la Fundación Biodiversidad. A partir de les metodologies científi ques dissenyades per la Fundació Mar s’aconsegueix, de manera senzilla i efi caç, la descripció de l’estat dels ecosistemes marins litorals més representatius, l’anàlisi del seu estat ambiental i les propostes de mesures de conservació a curt i llarg termini. Les dades recollides per grups de voluntaris són recollides anualment per la Fundació i les incorpora en uns informes fi nals que s’entreguen a les administracions corresponents juntament amb una valoració fi nal i una proposta d’actuacions de millora i pla de treball. Iniciada el 2007 en forma de fase pilot a la Costa Brava, la Xarxa SILMAR es troba actualment en una etapa d’expansió al litoral de Barcelona, Tarragona i Balears.

La Xarxa SILMAR a Eivissa

El passat mes de juny la Fundació Mar es va desplaçar a Eivissa i Formentera per formar els equips de seguiment i establir 3 estacions de control a les dues illes. La Fundació Mar i l’equip de voluntaris capitanejats per Toni Tur van escollir la zona d’Es Vedrà a l’hora d’instaurar-hi l’estació SILMAR per la seva importància i representativitat ecològica. Les primeres immersions van evidenciar la presència de l’alga invasora Caulerpa racemosa. Tot i que ja se’n coneixia la seva existència, el seu grau d’expansió va posar en alerta l’equip de la Fundació Mar.

Primeres accions de control

Dins el programa d’accions de control i millora que incorpora la Xarxa SILMAR en els seus protocols d’estudi, la Fundació Mar inicia aquests dies una actuació per valorar la capacitat invasora de la Caulerpa racemosa. A partir de la tècnica de raspat, s’extreurà 1m2 de caulerpa en tres punts determinats del fons marí d’Es Vedrà que tinguin condicions climàtiques diferents (diferent lluminositat, diferent temperatura i diferent profunditat). Aquesta actuació inicial permetrà que, amb el seguiment posterior de la zona, es pugui valorar la capacitat de recobriment i la taxa de creixement d’aquesta alga.Les immersions a la zona són possibles gràcies al suport de Life Grup, el centre d’immersió Arenal Diving i el treball que realitzen el voluntaris del transsecte EIVM0110 d’Es Vedrà sota la coordinació de Toni Tur.

Accions de futur

Els passos a seguir una vegada es tinguin els resultats del raspat de la Caulerpa racemosa són:- Obtenir una cartografi a de les àrees d’Es Vedrà per veure l’expansió de l’alga- Constatar l’evolució en el temps i l’ocupació d’espai de la Caulerpa racemosa- Valorar l’impacte que produeix en l’alguer de posidònia- Aconseguir la implicació de l’administració  en la lluita contra la invasió d’aquesta alga- Iniciar accions de formació als voluntaris de les estacions SILMAR de Catalunya que els ajudin a detectar presència de Caulerpa racemosa.

Descarga Comunicat003_2010_FundacioMAR

There are no comments published yet.

Leave a Comment

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options