1. LA FUNDACIÓ

El mar ha estat sempre un espai de desenvolupament per a l’home i una font de recursos. Ara, el creixement de la Humanitat planteja la necessitat de desenvolupar-nos de forma ecològica i sostenible.

La Fundació Mar és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per a la millora i conservació del medi litoral i marí com a procés fonamental per garantir el nostre benestar i el de les futures generacions. Per això es va constituir amb la missió de promoure l’estudi, el coneixement i la conservació dels ecosistemes marins litorals del Mediterràni i les cultures que integra. La Fundació Mar ha de ser un instrument per a l’acció que busca el intercanvi de idees i la reflexió humana en temes de vital importància per al desenvolupament de la nostra societat universal.

La Fundació, a més de treballar en l’estudi del coneixement i de la seva divulgació social, crea instruments de participació per implicar a tots els agents socials en la millora i conservació activa de l’entorn que utilitzem per viure i desenvolupar-nos.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options