2. ANTECEDENTS

En la Mediterrània antiga, ja des de la fecunda revolució intel·lectual dels grecs, es van plantejar les primeres concepcions de la Biosfera a partir de la construcció d’un pensament sobre la Natura que tendia alliberar-se de les creences religioses arcaiques. Amb el naixement del racionalisme de Sòcrates (470 – 399 a. C.) i del miracle grec del pensament de Plató (427 – 347 a. C.) es forja una nova visió de la relació home – natura.

Ara, en aquest fragment de temps considerable, la percepció de la relació de l’home amb la Natura ha passat de ser dependent i condicionada a ser independent i condicional. Així, l’evolució cultural i el desenvolupament tecnològic de la societat humana ens ha fet terriblement arrogants davant la natura, cosa que ha propiciat el nostre distanciament i interacció de la Biosfera. Encara avui, el caçador que mata per plaer és propietari de la vida que ha extingit i l’observador que mira la vida per plaer i coneixement, no té dret a la preservació i existència d’allò que mira.

Encara tenim un pensament ambientalment arcaic i uns valors que no ens ajuden a viure en equilibri amb l’entorn. Sense anar més lluny, el nostre model de desenvolupament prima la producció, la competitivitat i el poder per sobre de l’elaboració, la competència i el saber. Tot passa en un món finit, fràgil i extraordinàriament generós.

A escala ecològica, els grans canvis ambientals que l’home imposa a la Terra, directa o indirectament, sempre ens han afectat a tots. Abans el que passava, eé que això no ho sabíem. Afortunadament, les coses han anat canviant. El desenvolupament humà és cada vegada més important i això és directament proporcional al número d’impactes ambientals que hi ha sobre la natura amb repercussions a escala planetària.

L’opinió pública i les empreses comencen a tenir una consciència ecològica col·lectiva cada vegada més important i com a reacció, es desenvolupen accions en pro de la conservació del mar i de la natura en general, la solidaritat i la sostenibilitat. La Fundació Mar neix d’aquesta inquietud i a partir d’una important experiència dels seus promotors en l’àmbit ambiental i empresarial; el nostre objectiu és forjar una entitat dinàmica i compromesa amb el seu propòsit.

 

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options