6. LINEAS D’ACTUACIÓ

Per aconseguir la missió fundacional, des de la Fundació Mar es treballa en les següents lineas d’actuació:

  1. Realitzar accions d’educació ambiental i sensibilització per al coneixement social dels valors del medi litoral i marí.
  2. Promoció i divulgació del Decàleg per a la conservació del Medi Marí com a eina bàsica de dinamització d’accions de millora.
  3. Dinamització internacional del Projecte Blau: Mar&Sostenibilitat per ajudar a les empreses del sector nàutic a ser més respectuoses amb l’ús i conservació del Mar.
  4. Desenvolupament del projecte MARIAGE (Mar i Agents) per estudiar el patrimoni natural marí, la seva evolució ecològica i paisatgística amb la participació activa de la societat.
  5. Promoció de la Cooperació Internacional donant suport a altres organitzacions per l’aplicació efectiva de la Gestió Integrada de Zones Costaneres.

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options