7. PATRONAT

El Patronat de la Fundació Mar està format per membres fundadors, persones jurídiques representants d’empreses, entitats o organitzacions públiques o privades i persones físiques, seleccionades per una destacada trajectòria professional, humana i social.

El càrrec de patró té una durada de 4 anys i és reelegible, excepte en el cas dels membres fundadors, que en el seu cas el càrrec és vitalici.

El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de bens i de representació de la Fundació Mar sense altre limitació que els resultats de la legislació en la matèria.

Membres del Patronat

• Jordi Cabarrocas Riera (Presidente)
• Alejandro Figueras Garriga (Vicepresidente)
• Josep Mª Domínguez Viñoles (Secretario)
• Pere Guardiola Tey (Tesorero)
• Sebastià Vives (Vocal)
• Miquel Ventura Monsó (Vocal)
• Òscar Rodríguez Sadurní (Vocal)
• Bruno Figueras (Vocal)

Empreses del Patronat

m_fundacion_rgb

unial_staff

Membres de

FMC_web

 

xct

logoweb

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options