CARTOGAFRIA BIONÒMICA DEL FONS MARÍ DE CASTELL-PLATJA D’ARO I S’AGARÓ

Introducció i antecedents

El Projecte Silmar, impulsat per la Fundació Mar a la costa catalana des de 2009, té l’objectiu d’avaluar la qualitat de l’ecosistema marí costaner de manera permanent i participativa a escala local en el marc del concepte de Custòdia Marina.

L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, que participa activament en el projecte Silmar, finançant l’estació que es va instaurar el 2013 a la zona de La Cima; a partir d’una proposta d’accions per a la conservació del patrimoni natural submarí que es va presentar en el Silmar.doc de l’any 2015, va encarregar la cartografia del fons marí per tenir el coneixement i millorar l’estratègia de conservació en el futur. Determinar la ubicació i estat de la qualitat de les comunitats bionòmiques presents en el front litoral del municipi integrant aquelles espècies i hàbitats inclosos a les diferents directives europees de conservació, entre altres convenis internacionals és essencial per fer una gestió més, impulsant accions de conservació i divulgació del coneixement del medi marí per afavorir la seva conservació perdurable.

Amb l’estudi efectuat, s’han determinat 17 comunitats biològiques i, d’aquestes, set integren espècies protegides o d’interès en conservació. La presència d’hàbitats d’interès comunitari (HIC) implica a les administracions públiques competents en la seva gestió efectiva, garantir la seva conservació de manera perdurable en el marc de les Directives Europees de conservació d’hàbitats i espècies.

Per a més informació sobre l’estudi i els mapes, poden consultar-ho aquí

Imatges del material que s’ha utilitzat en els treballs d’estudi del fons marí.

 

 

dsc_0012

Sonar submergible que genera el multi-feix d’ones acústiques

 

dsc_0015

Aparells del sistema SEL

 

dsc_0002

Visualitazació del screen de l’ordinador amb la visualització de la sonda sobre el fons

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options