3. PLA DE TREBALL

  1. Realitzar un projecte de interès social a escala nacional i internacional.
  2. Establir contacte amb la propietat per valorar l’ interès i les possibilitats d’èxit del projecte.
  3. Preparar un avantprojecte per aconseguir els acords necessaris amb la propietat i les entitats promotores municipals i les entitats públiques i privades.
  4. Aconseguir fons per al disseny i realització del projecte final.
Change this in Theme Options
Change this in Theme Options