PROJECTE BOATCYCLE

“Gestió, reciclatge i valorització de residus procedents dels desballestament d’embarcacions d’esbarjo”

BOATCYCLE és un projecte del programa europeu LIFE+  emmarcat en la línea d’acció de Política Ambiental i Governança 2008 i que està implementat durant el període 2010 – 2012.

barcos581x248

L’objectiu principal del projecte és reduir l’impacte ambiental de la indústria nàutica a través del desenvolupament de noves metodologies de tractament, gestió i valorització de les embarcacions nàutiques fora d’ús (considerades com a residu). En el marc del BOATCYCLE es promourà i treballarà a través de les diferents accions la producció basada en l’Anàlisis del Cicle de Vida i eco disseny d’embarcacions.

El caràcter demostratiu del projecte es posa de manifest a través de l’Anàlisis Tècnic i les Experiències Pilot de la fibra de vidre, la fusta, el neoprè i el PVC, els quals inclouen un anàlisis d’avaluació comparativa i la demostració de tecnologies innovadores amb la finalitat de reciclar els quatre residus esmentats, procedents del procés de desballestament.

El desenvolupament d’un procés de reciclatge i valorització així com la conseqüent implementació de les millores pràctiques de reciclatge i valorització dels 4 residus escollits, s’assegura en el projecte BOATCYCLE mitjançant l’anàlisis tècnic dut a terme abans de cada experiència pilot.

Amb l’objectiu de desenvolupar una guia per la producció/construcció sostenible i l’eco disseny destinats a iots, velers i embarcacions neumàtiques, es realitzarà un anàlisis de cicle de vida sobre els corresponents processos de fabricació/construcció permetent el desenvolupament d’enfocaments d’eco disseny innovadors per les drassanes. A més, es durà a terme una àmplia difusió mitjançant la distribució d’aquesta guia, presentacions públiques, notes de premsa i difusió online, entre d’altres activitats.

Les experiències pilot dels quatre residus objecte d’estudi així com l’anàlisi de viabilitat dels diferents prototips obtinguts permetrà obtenir un òptim desenvolupament de recomanacions tècniques i polítiques en relació a la gestió i valorització dels residus procedents de les embarcacions fora d’ús.

Descarregar INFORME LAYMAN. Gestió, reciclatge i valorizació de residus procedents del desballestament d’embarcacions d’esbarjo.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options