PROJECTE SILMAR

Què és el Projecte Silmar?

El projecte SILMAR és una eina innovadora, una acció de vigilància permanent i custòdia del patrimoni del litoral mediterrani espanyol que funciona en xarxa gràcies a la participació de la societat civil, les empreses, l’administració local i altres organitzacions vinculades a l’ús, gestió i conservació del medi marí.

_NER6148_Autor_Carles_Virgili

Foto: Carles Virgili
 

Des de 2009 fins a l’actualitat, el projecte ha crescut i s’ha expandit pel litoral català i balear, començant a implantar-ne a altres comunitats autònomes de l’estat com a la Comunitat de Múrcia. En aquests moment compta amb una vintena d’estacions de control submarines custodiades per equips de voluntaris i centres d’immersió.

Silmar és innovació i proximitat, és eficiència i professionalitat, és participació i aprenentatge.

Com treballem?

SILMAR s’estructura a partir de diferents estacions de control repartides pel litoral i gestionades per un equip de voluntaris formats per un mínim de tres persones que, mitjançant senzills mètodes de treball, valoren l’estat ecològic del fons marí i de la costa a partir del control d’espècies sensibles als canvis del seu entorn (bioindicadors) per contaminació, freqüentació humana, pesca, canvi climàtic, etc. El responsable de l’equip s’encarrega de coordinar els treballs d’investigació i seguiment de la seva zona i les transmet a la Fundació Mar.

Quin és el resultat?

Els informes anuals que es publiquen cada any són un resum de les dades que van recollint els voluntaris en les zones d’estudi. L’objectiu és conèixer la biodiversitat dels nostres mars i a que impactes i pressions es veu sotmesa. Finalment, s’elabora un pla d’acció i unes propostes de millora implicant a tots els agents litorals.

Què busquem?

Una diagnosi permanent de l’estat ecològic del litoral mediterrani espanyol, mitjançant la participació activa de la societat i la implicació dels agents locals i empreses vinculades a l’ús del litoral.

Promoure el coneixement i la conservació del patrimoni natural establint sinergies i actuant en xarxa en el marc de la Custòdia Marina i la Gestió Integrada de les Zones Costeres.

Silmar és un projecte de conservació de la biodiversitat basat en l’acció de les comunitats locals (concepte promogut per la UNESCO), que busca el compromís social entre els pobles, la solidaritat, el treball en xarxa i la sinergia.

Què necessitem?

Consolidar les estacions de control i estendre la Xarxa Silmar per la resta del litoral espanyol requereix compromisos i aliances estratègiques, a més de la voluntat d’unir esforços i col·laborar conjuntament per la preservació del nostre patrimoni natural.

El medi litoral i marí és font de riquesa i benestar, per això és necessari preservar-lo i assegurar la seva conservació. No oblidem que la salut de l’economia depèn de la salut del medi ambient.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options